Menu

Homeopatia

Homeopatia

Mitä on homeopatia?

Homeopatia on suhteellisen vakiintunut hoitomuoto ympäri maailmaa. Homeopatian tekee ainutlaatuiseksi se, että se on ainoa länsimainen lääkintätaito, joka jo 200 vuotta sitten huomioi mielen yhteyden kehoon. Lääkeaineiden vaikutuksia on tutkittu homeopatiassa kokonaisvaltaisesti, ja homeopaattisessa lääkinnässä on aina huomioitu sekä kehon, mielen että tunteiden tasapaino. Käsite terveydestä on homeopaatin mukaan siten laajempi kuin perinteisessä lääketieteessä, eli ihminen on terve vasta kun hän on tasapainossa itsensä kanssa. Pelkästään oireiden poistamista ei katsota riittäväksi parantumiseksi. Homeopatia on lääkintämenetelmä, jonka avulla pyritään välttämään oireiden tukahduttaminen ja kohdentamaan hoito oireita ylläpitävään epätasapainotilaan kehon oman vastustuskyvyn auttamiseksi ja tukemiseksi.

Mitä hoidossa tehdään?

Homeopaattinen hoito perustuu syvähaastatteluun ja oireiden kartoittamiseen. Ensimmäisessä konsultaatiossa on tärkeää, että saan niin perusteellisen kuvan asiakkaasta kuin mahdollista ja siksi varaan 75-90 min. aikuisen asiakkaan ensimmäiseen käyntiin.

Homeopaattisen lääkkeen valitsemiseen tarvitsen yksityiskohtaista tietoa nykyisistä oireista ja tuntemuksista, milloin ja miten ne ovat syntyneet, miten ne ilmenevät ja mistä ne mahdollisesti pahenevat tai helpottuvat. Sairaushistoria on tärkeä kirjata ylös ja yritän saada selville, tapahtuiko jotain merkittävää muutosta asiakkaan elämässä ennen sairastumista.

Haastattelun aikana pyrin saamaan kuvan asiakkaan persoonallisuudesta, emotionaalisesta profiilista ja yleisistä reaktiokuvioista liittyen eri ärsykkeisiin ja stressitekijöihin. Kysyn myös kysymyksiä liittyen lämpötilojen vaikutukseen, unen laatuun ja ruokamieltymyksiin. Mielialat ja psyykkiset taustatekijät kuten ahdistus tai käsittelemätön suru, sekä fyysiset traumat ja perintötekijät pitää huomioida homeopaattisen lääkkeen valitsemisessa.

Vastaanottoa meillä pitää Camillla Holmström

Ajat hänelle voi varata soittamalla p. 040 5020 353